Акустична среда

Понастоящем 18 % от населението на страната живее в столицата. Освен това към София има интензивно пътуване до работа от близките градове и села. Интензивната урбанизация на столицата, многобройните висши учебни заведения и социално-културни възможности водят до голям приток на временно пребиваващи и туристи. Освен натоварения автомобилен трафик, София е ключов транзитен пункт за два други вида транспорт — най-големите железопътни възли и основното летище на България се намират на територията на столицата. Комбинацията от тези фактори е довела до появата на високи нива на шумово замърсяване.

Шумът и спазването на изискванията за нивото на шум са регулирани от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. Нивата на шума се основават на класификацията на територията в класове на шума и съответните гранични стойности. Това включва специални гранични стойности за жилищни зони, градски райони, учебни и медицински заведения и др.

Шумовото замърсяване в София се регулира от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент. Това законодателство е транспонирано на национално ниво като Закон за защита от шума в околната среда, Закон за здравето и Наредби 6 и 54, които уреждат както шумовите мониторинг, така и граничните стойности на шума. 

Столична община има план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София. Планът предоставя сравнение на тенденциите в експозицията на шум за 2017 г. с 2009 г. като базова година. Сравнението между двата периода показва, че нивата на хората, засегнати от шума, са намалели за всички параметри с изключение на броя на хората, засегнати от високи нива на шум, идващи от трамваите и железопътния транспорт. 

Най-значимият и широко разпространен източник на шумово замърсяване в София – автомобилният трафик – също е отбелязал най-голямо подобрение, особено за вечерните и нощните периоди.

Общински инициативи
 1.  

  Общината инвестира в редица мерки за намаляване на шума. Мерките, част от плана за действие на София за намаляване на шума до 2018 г. са на обща стойност 70 779 902 евро. От 2021 г. те включват:

  1. Изграждане на прозрачни шумозащитни бариери от поликарбонат по протежение на основните пътища;
  2. Изграждане на шумозащитни екрани по Северния обход на Околовръстния път;
  3. Устойчиво развитие на системата на обществения транспорт – използване на технологии за намаляване на шума при реконструкцията на трамвайните линии;
  4. Строителство и рехабилитация на пътища, особено в районите с най-високи нива на шум;
  5. Подобряване на организацията на движението чрез оптимизиране на режимите на светофарите, прилагане на “зелени вълни” и други мерки за намаляване на престоя, оптимизиране на транспортните потоци “стоп-енд-гоу”, премахване на препятствията по пътя, които пречат на движението;
  6. Пренасочване на транзитния трафик към периферията на града;
  7. Ограничаване на достъпа на автомобили до центъра на града и въвеждане на съоръжения Park&Ride в крайните точки на всички линии на метрото;
  8. Прилагане на мерки за защита от шума при строителството на нови сгради и обновяването на съществуващи такива;
  9. Залесяване на свободни терени и изграждане на озеленителни пояси;
  10. Повишаване на обществената култура и осведоменост за шумовото замърсяване чрез комуникационни кампании.

   

  • Околовръстен път

  Един от най-мащабните проекти с ползи за намаляването на нивото на шума в града е изграждането на Софийския околовръстен път – започнал през 2007 г. и завършил със Северния обход на София през 2016 г. Околовръстният път отклонява транзитния трафик от центъра на града към по-малко натоварените покрайнини, което води до промяна на шумовото замърсяване.

  • Софийско метро

  Вторият голям проект с влияние върху понижаването на шумовото замърсяване е изграждането на софийското метро. Линия 1 е изградена в периода 1978-1998 г., последвана от няколко разширения, като последното приключва през 2021 г. с добавянето на още 4 станции. Днес метрото в София се състои от 47 станции и има дължина 52 км.

   

  Мерки за насърчаване на алтернативните видове транспорт:

  1. модернизация (повечето автобуси класифицирани като EURO VI или по-висок стандарт от 2019 г.) и електрификация (30 нови електрически автобуса през 2021 г.) на обществения транспорт’
  2. разширяване и по-строги правила за “зелената” и “синята” зона в центъра на града, въвеждане на училищни автобусни маршрути в центъра (2021 г.) и 
  3. създаване на зелен коридор “Северен парк – център” (URBiNAT, 2019 г.).
Независими инициативи
 •  
 • Инсталация “Шумов трафик”

С проекта “Шумов трафик” платформата за граждански инициативи Urbid насочва вниманието на столичани към вредните ефекти от високите нива на градския шум.

Ако имате проект или инициатива,  свързани с борбата с шумото замърсяване на територията на Столична община, ще се радваме да ни пишете на