Устойчива градска мобилност

EGC-2022-Kristal-16

Към момента делът на граждани в София, които се придвижват с обществен транспорт е съвсем малко по-висок от на тези с автомобил, но градът си поставя за цел да промени това и до 2035 да преобладават устойчивите методи на градско придвижване.

След като София се класира като финалист в конкурса Европейска Зелена столица 2023, през юли 2021 г. Столичен общински съвет прие Плана за София – Европейска зелена столица, който включва проекти, свързани с устойчива мобилност в града на на стойност от 15 000 000 евро. Планът очертава 7 инфраструктурни проекти и 7 меки мерки, които ще окажат дългосрочно влияние върху устойчивата градска мобилност, включително: 

  • изграждането на първите 3 км от Зеления ринг
  • изграждане на 26 км велосипедни алеи, които да свържат 3-те най-големи квартала на София с центъра на града; 
  • завършване на 8 пешеходни моста за подобряване на пешеходната достъпност и свързване на съществуващите площи.
През последните години са направени мащабни инвестиции за изграждането на метро мрежата в града. Понастоящем има 4 линии с обща дължина 52 км и 47 станции, включително връзка с летище София и централната жп гара на София.
През март 2022 г. започна изграждането на метровръзка до нови жилищни райони (3 км с 3 метростанции). Тя ще бъде финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и се очаква новият участък да бъде готов през 2025. Планира се строителството на нов участък от 6 км с 6 метростанции да започне през втората половина на 2022 г. и да бъде готов през 2026 г.

Към момента в София има 14 трамвайни линии, 10 тролейбусни линии и 96 автобусни линии. Дължината на трамвайната мрежа е 151 км, на тролейбусната – 122 км, а на автобусната мрежа – 1402 км.

Броят на спирките на обществения транспорт в София е 2 677 и гражданите на София се радват на относител но добър достъп до спирки. 72% от жителите на Столична община живеят на 300 метра от спирка на градския транспорт, 89,4% — на 400 метра, а 10,3% — на 800 метра. Това означава, че 99,7% от жителите живеят на не повече от 12 минути пеша от спирка на обществения транспорт.

Пандемията обаче оказа сериозно въздействие върху обществения транспорт и градската мобилност в София. Приходите от билети са намалели значително, но въпреки това Столична община запази пълното обслужване на градския транспорт.

За улесняване на пътниците в градския транспорт е въведена нова интегрирана автоматизирана система за събиране на такси. Пътниците във всички видове обществен транспорт (автобуси, трамваи, тролейбуси и метро) вече могат да плащат билет за еднократно пътуване (1,60 лв./0,82 евро), като просто докоснат своята

безконтактна кредитна или дебитна карта на бордовия четец. Има дневен лимит за плащане с банкови карти – пътниците могат да направят толкова пътувания, колкото желаят през деня и всички такси за отделните пътувания се сумират до 4 лв.

Продължава изграждането на велосипедни алеи в града. Към днешна дата дължината на  велосипедната мрежа е 100 км. В подкрепа на алтернативната мобилност, Столична община приеи и политика за зони с ограничение на скоростта от 30 км/ч.

Общински инициативи
  • Градски транспорт 

Трайни подобрения на градския транспорт са направени през последните 5 години – те включват разширение на подземния транспорт с 8 км, 8 метростанции и закупуване на 20 нови влака. Закупени са нови електробуси с нулеви емисии и 60 % от наличните автобуси са подменени с нови.

  • Насърчаване на електромобилността

Електрически превозни средства могат да паркират безплатно в зоните за кратковременно платено паркиране по улиците на града и са освободени от плащането на годишен местен данък. През април 2022 г. има 2686 регистрирани електрически превозни средства. Това представлява 974% увеличение спрямо 2017 г. 

  • Нискоемисионни зони

 Дизелови автомобили, сертифицирани по стандартите за емисии Евро 4 или по-стари, са отговорни за 56% от общите емисии на азотен оксид  и 85% от общите емисии на фини прахови частици (ФПЧ) при положение, че съставляват само 28% от автомобилния парк. Действията за премахване на тези автомобили от пътищата на София ще имат положително въздействие върху намаляването на емисиите от автомобилния парк. Нискоемисионните зони в града са в процес на разработване и се планира да влязат в сила до края на тази година.

  • Park & Ride

Като стимул за ползването на градския транспорт са предоставени 3000 места за паркиране в 5 паркинга Park & Ride. Предлага се безплатен паркинг с месечна карта за обществен транспорт, както и 50% отстъпка с еднократен билет за метрото или дневна карта.

Независими инициативи
  • Споделена мобилност

В София има 6 компании, които предлагат споделено ползване на електрически скутери, електрически мотопеди и велосипеди с общ парк от малко под 2000 превозни средства.

Инициативата Зелена линия София е на архитектите Светослав Александров и Християна Василева и предлага обединяването на неизползваните отсечки от ЖП инфраструктурата на София в ново устойчиво публично пространство. Зелена линия се стреми към адаптирането на изоставени пространства и неизползвани ЖП линии в нова инфраструктура, която да свърже градската среда. Целта е да се създаде линеен парк по протежението на старите ЖП трасета, съществуващите и бъдещи вело- и паркови алеи около центъра на София. Така ще се оформи 32 км. Зелен ринг, който обвързва централните и периферните квартали, големите паркове и градини, както и множество обекти на културата и спорта. Той ще се използва за здравословно придвижване, разходка, отдих и туризъм, както и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия. Зеленият ринг ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/подземно преминаване на улици и булеварди. Новото мултифункционално и комуникативно пространство ще стимулира активното придвижване в града и ще създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции в момента неатрактивни зони в обхвата на трасето.

Ако имате проект или инициатива, свързани устойчивата градска мобилност на Столична община, ще се радваме да ни пишете на