Устойчиво
управление

EGC-2022-Kristal-18

Днес София е третият по големина град на Балканския полуостров и единствена община в България, която отбелязва ръст на населението от десетилетия. Градът генерира повече от 40% от брутния вътрешен продукт на страната.

Градът се гордее с гражданско общество с активно отношение към климатичните промени. Още през ноември 1989 се състои протест на първата българска екологична неправителствена организация Екогласност, провокиран от лошото качество на въздуха. Това събитие отбелязва началото на редица политически вълнения, които преобразуват страната от комунистическа държава в демократична република.

Днес Столична община се стреми да приема политики, които позволяват на града да догонва нивото на инфраструктурно развитие на западноевропейските градове, като същевременно запазва идентичността на София като зелен град. От 2009 г. насам, се дава приоритет на изграждането и ремонта на основната инфраструктура и развитие на цялостното обслужване на метрото, намаляването на депонирането на отпадъци на сметищата, подобряването на качеството на въздуха и опазването на зелените площи. 

Основният стратегически документ за интегрирано управление на града е Визия за София 2050, в която споделената обща цел е определена така: 

 

“През 2050 г. София е компактен, разнообразен, адаптивен град, който устойчиво използва своите ресурси, включвайки гражданите във вземането на решения за своето бъдеще, така че да осигурява високо качество за бъдещите поколения.” 

 

Във Визията са заложени 24 дългосрочни цели, които трябва да бъдат постигнати чрез изпълнението на над 250 конкретни стъпки в областта на управлението, градската и околна среда, транспорта, икономиката, културата и идентичността и качеството на живот. 

Някои от дългосрочните цели са определени като:

  • Постигната кръгова икономика;
  • Устойчиво използване на ресурсите и енергиен баланс;
  • Поддържане на чиста околна среда: въздух, вода и шум;
  • Висока адаптивна способност: справяне с климатичните промени;
  • Най-зелената столица в Европа: устойчиво използване на земята;
  • Обществен и споделен транспорт: предпочитан начин за придвижване;
  • Утвърждаване като регионален център за иновации: разработване на зелени технологии.
Общински цели, мерки и инициативи

Визия за София 2050 е знакова инициатива, която имаше за задача да изгради широк консенсус за това какъв трябва да бъде град София след три десетилетия. За да се генерира обратна връзка за многобройните предложения, представени от политици, учени, бизнесмени, творци и спортисти, екипът на Визия за София успя да привлече 10 000 граждани на повече от 400 срещи, които се проведоха в рамките на 3 години. Те организираха обществени анкети, изложби, хакатони, форуми, кампании в дигитални, печатни и външни медии, които привлякоха вниманието на аудитория от 900 000 души, от които над 190 000 се ангажираха активно с представените идеите, представени във Визия София 2050. Успехът на тази информационна кампания е причината, поради която Столичният общински съвет гласува с огромно мнозинство да приеме стратегията през юли 2020 г. Това отбеляза първия път в най-новата история на София, когато е постигнат широк консенсус за интегрирана стратегия за развитие на на града. По този начин устойчивото развитие е признато за жизненоважно за бъдещето на София.

Екипът на “Зелена София” е назначен от кмета на София през 2016 г. като структура към общинската Асоциация за развитие на София, която координира всички политики на Столична община, свързани с устойчивото развитие на града и работи за кандидатурата на столицата в приза за „Европейска зелена столица“. 

Десет други общински звена са преорганизирани за постигане на целите за устойчиво развитие на града.

През 2009 г. Столичният общински съвет създава Асоциация за развитие на София с мисията да популяризира и насърчава постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, публичните институции и общинската администрация. 

Общата цел е да се създадат условия, подпомагащи устойчивото развитие на София.

От създаването си досега Асоциацията работи по редица проекти, за да привлеча и ангажира все по-голям брой заинтересовани страни в управлението и устойчивото развитие на града. 

Sofia Coin е приложение, стартирано в рамките на INNOAIR — първият български проект, финансиран от инициативата на Европейския съюз Urban Innovative Actions, която дава възможност на големите европейски градове да тестват иновативни, творчески и рискови решения на градските предизвикателства. Sofia Coin е цифрова валута, която гражданите могат да получават в замяна на техния принос за по-чист въздух в града.

Ако имате проект или инициатива, свързани устойчивото управление на Столична община, ще се радваме да ни пишете на