Устойчиво земеползване и почви

EGC-2022-Kristal-4

Подобряването на качеството на градските зелени площи и земеползването има потенциала да подобрява значително качеството на живот на столичани.

Затова устойчивото развитие и подобрената свързаност чрез инвестиции в биоразнообразието и природния капитал на града са основни теми за Столична община. Градът планира да реализира няколко проекта в тази посока до 2023 г., които не само ще подобрят достъпа до зелени пространства, но и ще създадат нови такива.

 • Реализацията на първия етап от Зеления ринг на София; 
 • Създаването на пешеходни мостове, които да свързват зелените коридори с градската зона отвъд главния обход; 
 • Споделени паркове в рамките на училищата, където има малко обществени зелени площи; 
 • Пешеходни връзки между два от най-големите градски паркове; 
 • Велосипедни пасарелки, свързващи околните квартали с централната градска част.

Бившите индустриални терени, които се нуждаят от рекултивация са 1,34% в централната част на града и 1,12% в цялата община. София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в окръга и е пример за рекултивиран градски терен с отпаднало предходно предназначение, тъй като е изграден върху 300 декара стар военен терен.

Общински инициативи

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община с хоризонт от 2021 до 2027 г. Той залага на интегрирания подход към развитие на градските терени, като засилва връзките между местните общности, бизнесите и неправителствените организации.

Столична община е в основата на инициативата Новата гора на София, която цели да създаде 225 дка площ с 125 000 броя широколистни дръвчета от вида липа и акация в ж.к „Суходол“. Засаждането се организира от общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община и успява да привлече над 7000 доброволци с подкрепата на над 60 компании.

За последните 10 години от 2011 до 2021, 1465 вътрешно-блокови пространства и градини са облагородени с нова растителност по програмата “Зелена София”. Тя предлага на етажните собствености на територията на общината да обновят своите градини, като кандидатстват за безплатни растения и материали. Така стотици междублокови пространства в София постепенно са обогатени с дървета, храсти и цветя с активното участието на гражданите в създаването и поддръжката на споделени места за хората.

Повече от 380 училища и градини са участвали в програмите „Моето зелено училище“ и „Моята зелена детска градина“ от 2017 г. до днес. Благодарение на инициативата, дворовете на училищата и детските градини са се сдобили с различни видове озеленяване: дървета, храсти и цветя.

Общинската програма за граждански бюджет София избира цели подобряване на градската среда чрез изпълнение на проекти, предложени от гражданите и избрани от тях след гласуване. През 2022 г. темата на програмата е София избира зеленото. Целта е да се даде приоритет на устойчивото развитие на града и справянето с изменението на климата. Гражданите имаха възможността да гласуват за 34 проекта, 4 от които бяха избрани за реализиране. Така зададеният бюджет от 1 000 000 лв. ще бъде разпределен за реализацията на първите 4 проекта, събрали най-много гласове на гражданите: 

 • Повече колела днес, по-чист въздух утре – Пъмп трак София – 1156 гласа (бюджет – 140 000 лв. за локацията в “Младост”);
 • Речен площад “Лъвов мост” – 1141 гласа (бюджет – 464 100 лв.);
 • Изграждане на парк “Мокренски проход” – 764 гласа (бюджет – 93 929 лв.);
 • ДВОРА – детска площадка и общностно “място” в кв. “Факултета” – 709 гласа (195 000 лв.)

Програма за опазване на околната среда на Столична община, 2018 – 2027 г. 

Програмата има за цел да постигне устойчиви решения на екологични проблеми и да се подобри състоянието на околната среда. Нейна цел е да се подобри управлението и увеличаване на площта на зелената система, което ще бъде постигнато чрез: 

 1. Подобряване на състоянието и естетическата стойност на растителността в парковете и вътрешните територии; 
 2. Идентифициране, картографиране и оценка на екосистемите услуги; 
 3. Осигуряване на нови зелени площи, включително чрез реконструкция на кафяви терени; 
 4. Планиране и планиране и изграждане на нови паркове за обществено ползване; и т.н.
Независими инициативи
 • Градско земеделие

Гражданската инициатива за споделени земеделски градини в града набелязва подходящи терени и организира процеса на споделеното им ползване от граждани. Повече информация може да намерите на Facebook страницата Градско градинарство София.

Ако имате проект или инициатива, свързани с устойчивото земеползване и почвите на Столична община, ще се радваме да ни пишете на