Зелен растеж
и еко-иновации

EGC-2022-Kristal-17

В рамките на мисията за 100 климатично неутрални и интелигентни града на ЕС до 2030 г., се разкриват нови възможности за финансиране на активности, свързани с постигането на климатичната неутралност на град София.

През 2020 г. Столична община бележи 22% намаление на общите емисии на парникови газове в сравнение с 2007 г., а сега градът насочва амбициите си на следващо ниво с ангажимента да намали емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. 

За тази цел общината предвижда инициативи за:

 • цифровизация и интелигентни градски решения;
 • промяна на поведението;
 • енергийна ефективност;
 • по-чист обществен транспорт и преминаване към активни видове транспорт;
 • бизнес модели на кръговата икономика, насочени към повторна употреба, ремонт и рециклиране;
 • възобновяеми енергийни източници.

Усилията на Столична община за стимулирането на еко-иновациите и зеления растеж бяха оценени в годишната класация за Технологични градове на бъдещето на списанието FDI Intelligence в партньорство с The Next Web. В нея София заема 19-то място от общо 76 града през 2021 г. Оценката е въз основа на критерии като икономически потенциал, иновационна и инвестиционна привлекателност и среда за стартиращи предприятия. 

Градската администрация има двупластов подход за стимулиране на иновациите: чрез залагане на ключови цели в документите за стратегическо развитие и чрез подкрепа на съответните цели с инвестиционни планове, които могат да създадат устойчива благоприятна среда за зелен растеж и еко-иновации в града.

Общински цели, мерки и инициативи
 • План за действие за Зелен град

Планът за действие за Зелен град стартира през 2020 г. и оформя визията за зелен, чист и подходящ за живеене град, стъпвайки на дългосрочната стратегия за развитие на общината до Визия за София 2050 като всеобхватен стратегически план. 

 

Чрез оптимизиране на зелените инвестиции от 840 млн. евро, планът ще даде тласък на зелените обществени поръчки на градско ниво. Той предвижда интервенции в областта на енергетиката, транспорта, градското развитие, отпадъците, водите и устойчивостта на климата и разпределя значителни общински ресурси за подобряване на използването на материалите на градско ниво чрез създаване на общински центрове за ремонт и повторна употреба на материали като краткосрочна инициатива до 2023 г. 

 

 • Circle City Scan Tool

За интегриране на усилията за прилагане на кръговите стратегии, Столична община инициира работата с инструмента Circle City Scan Tool – подход, който позволява на местните власти да открият и приоритизират кръговите възможности за техния град или регион въз основа на собствени и публично достъпни социално-икономически и материални данни, данни за кръговите потоци, релевантни кръгови казуси и данни от потребителите за това кои сектори, материали и области на въздействие са приоритет в местните програми. Столична община използва инструмента за картографиране на кръговите възможности и подпомагане на вземането на решения в местния кръгов преход.

 

 • План за София – Европейска зелена столица

След като се класира като финалист в конкурса за Европейска зелена столица 2023, през юли 2021 г. Столичният общински съвет прие План за София – Европейска зелена столица на стойност 15 000 000 евро, който очертава 7 инфраструктурни проекти и 7 меки мерки, за да затвърди ангажимента на София към конкурса. 

 

 • SHEERenov 

SHEERenov е проект, финансиран по програмата Horizon2020, който тества и валидира пазарно ориентиран модел за услуги, свързани с обновяването на жилищни сгради в София. Стремежът е да се работи за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

 •  Училища за зелено бъдеще

За първи път през 2021 г. София се присъедини програмата EIT Climate KIC Young Innovators с участието на две общински училища. Тя е водеща програма, която предоставя на учителите и младежите умения и компетенции, необходими за превръщането им в носители на промяна за постигане на икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчиво общество. В общинското училище “Теодор Траянов” вече е създаден STEM център, който работи за увеличаване на интереса на учениците и техните постижения в областта на науката и технологиите. Още девет общински училища съвместно изпълняват проекта “Училища за зелено бъдеще”, който повишава осведомеността на учениците и учителите за управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъците и кръговата икономика.

 

 • INNOAIR 

INNOAIR е първият български проект, финансиран по програмата Urban Innovative Actions, който позволява на София да тества първата в Европа система за “зелен обществен транспорт по заявка” и да въведе модел за таксуване на задръстванията, зони с ниски емисии и зелен транспорт в София. Проектът има силен иновационен компонент и съдържа, като неразделна част част от своите дейности хакатони и инициативи за отворени иновации чрез включване на местната екосистема в процеса.

Ако имате проект или инициатива, свързани със зеления растеж и еко-иновациите на Столична община, ще се радваме да ни пишете на